Opzet

De opzet beelden wij uit aan de hand van de omgekeerde piramide.

Als aspirant beroepsbeoefenaar investeert u voortdurend aan uw mogelijkheden om een bestaan en bestaanszekerheden op te bouwen tot een volwaardig werkzaam leven.

Daartoe ontdekt en cultiveert u uw aanleg en talenten. In uw persoonlijke zoektocht en ontwikkelingsproces komt u een aantal essentiële keuze momenten tegen hoe nu verder.

Vandaar onze vraag: ‘wat wilt u doen met de rest van uw leven nu u op dit kruispunt en met ons in aanraking bent gekomen? Dat is een vraag naar bezinning, tot bewustwording en tot het ontdekken van uw droom en bestemming in dit aardse leven.

Daaraan koppelen wij een tweede vraag. Parallel aan de diepzinnige vraag komt de praktische vraag: ‘Hoe wilt u dat bereiken, hoe wilt u hieraan werken rekening houdend met uw huidige situatie? Een vraag naar de realiteit van het leven en een vraag voor ons samen te ontdekken hoe wij met ADELOT daaraan kunnen bijdragen.

Twee uitnodigingen om ondernemend te stappen in de wereld en de  werkelijkheid van ondernemend transformeren. Dat op basis van ons beider verlangen naar een betere wereld en onze wil daar met gelijkgestemden aan te werken. Vooral omdat wij overtuigd zijn dat wij als autonome mensen kunnen kiezen en onze medemens de hand kunnen reiken voor een beter leven op aarde.

HOE

Als aspirant beroepsbeoefenaar investeert u voortdurend in uw mogelijkheden om een bestaan en bestaanszekerheden op te bouwen voor een volwaardig werkzaam leven.
Daartoe ontdekt en cultiveert u uw aanleg en talenten. In uw persoonlijke zoektocht en ontwikkelingsproces komt u een aantal essentiële keuze momenten tegen hoe nu verder.
Vandaar onze twee vragen. Twee uitnodigingen om ondernemend en transformerend stappen te zetten.

Zoals uitgebeeld in de figuur van de omgekeerde piramide begint u als autonoom aspirant beroepsbeoefenaar in een beroep dat u ambieert.

Als initiator werkt als kwartiermaker aan de start van uw eigen onderneming. Samen met beroepsgenoten vormt u een team om met elkaar en met de opdrachtgever te investeren in en te werken aan een bedrijfsproject.

Met uw team bent u eigenaar van ADELOT. In teamverband neemt u samen alle beslissingen, voert uit en evalueert u met elkaar het resultaat.

In de organisatie van het werk vormt u samen met uw opdrachtgever een netwerk en waardeketen.

Samen met de andere teams behartigt ADELOT uw belangen met als doel een erkenning van uw maatschappelijke waarde in het bedrijfsleven en samenleving.

Samengevat is de beweging van onderop.

 

teamfoto-neutraal

Sociocratische coöperatie ADELOT met uitgesloten aansprakelijkheid.

Kantoor en Postadres

Voorzitter drs Ron A.M. Berg
Heideweg 70
3768 BC Soest

Werkplaats

Gebouw One Planet
Social Projects & Facilities
Stationsplein 16
3818 LE Amersfoort

Telefoon 0623271209
Email info@adelot.nl

Bank:NL19INGB0695907360           Betalen met Florijn

KvK: 69351821
BTW: NL123456789B01