Bronkring(en) of team kring – Zelfstandige beroepsbeoefenaren en aspirant beroepsbeoefenaren – Vertegenwoordiger uit de netwerkkring – Vertegenwoordiger uit de sleutelkringen = Ron Berg Topkring – Initiator – Sleutelfiguren uit de samenleving zoals – In verbinding met bedrijfsvoering – In verbinding met maatschappij en arbeidsmarkt – In verbinding met sociocratische coöperatieve organisatie vorm – In verbinding…

Lees verder

De start en het ontwikkelingsproces van een sociocratische coöperatie De coöperatie begint met een ideaal idee en initiatief van de grondlegger. Zingeving (zielsbewogenheid) is de diepere bron voor het ontdekken van een authentieke identiteit en levensvervulling. Bij een ondernemende attitude ontkiemt de wil tot manifesteren. De identiteit drukt zich dan uit in creaties.    …

Lees verder

Bij de totstandkoming van deze website presenteren wij u de eerste blogs, die u hier kunt downloaden. omgekeerde piramide en de sociocratische coöperatie Tijdens de periode van intake kunt u kennisnemen van onze statuten.

Lees verder