Organisatie structuur sociocratische coöperatie ADELOT UA

Bronkring(en) of team kring
– Zelfstandige beroepsbeoefenaren en aspirant beroepsbeoefenaren
– Vertegenwoordiger uit de netwerkkring
– Vertegenwoordiger uit de sleutelkringen = Ron Berg

Topkring
– Initiator
– Sleutelfiguren uit de samenleving zoals

– In verbinding met bedrijfsvoering
– In verbinding met maatschappij en arbeidsmarkt
– In verbinding met sociocratische coöperatieve organisatie vorm
– In verbinding met politiek juridisch bestel
– In verbinding met financieel economische randvoorwaarden

Algemene kring
– Algemene leiding
– In verbinding met de netwerk kringen
– In verband met belangenbehartiging
– In relatie tot de team kringen

Netwerkkringen
– Netwerk voor lokale teams van beroepsuitoefening zoals administratie
– Netwerk voor lokale teams beroepsuitoefening zoals onderwijs
– Netwerk voor lokale teams van beroepsuitoefening zoals zorg
– Netwerk voor lokale teams van beroepsuitoefening zoals secretarieel of bureaumanagement

Team kringen
– lokale teams beroepsuitoefening administratie
– lokale teams beroepsuitoefening onderwijs
– lokale teams beroepsuitoefening zorg
– lokale teams beroepsuitoefening secretarieel bureau management

Hulp en ontwikkelkringen

Symboliek inzake ADELOT en OTO

De sociocratische kringstructuur vanuit het perspectief van het al doende met elkaar leren ondernemend transformeren ADELOT heeft als bron en basis de autonomie van de zelfstandig beroepsbeoefenaar.

De zelfstandige beroepsbeoefenaren vormen met elkaar een lokale kring, de teamkring.
De teamkring is eigenaar bestuurder van de zelf op te richten coöperatie onder aanvoering van een initiator kwartiermaker. De deelnemers in een team nemen in sociocratisch kringoverleg alle beleidsbeslissingen op basis van consent en zijn samen verantwoordelijk voor uitvoering en evaluatie. De driehoek in het al doende leerproces van de ondernemende transformatie cyclus en vooruitgangsspiraal.

In de omgekeerde piramide figuur wordt de organisatie van transformerend ondernemerschap OTO uitgebeeld in de bottum up beweging naar een volgende graad van organisatie. OTO is de organisatie voor de ontwikkeling van transformerend ondernemerschap ten behoeve van de maatschappelijke bedrijfsvoering met de autonomie van de zelfstandig beroepsbeoefenaar als uitgangspunt.

De graden van krachtenbundeling in de sociocratische coöperatie ADELOT zijn;
– de netwerkkring of waardeketen rond de operationele teams
– de algemene kring of koepel voor belangenbehartiging in de organisatie van autonome zelfstandige beroepsuitoefening in teamverband
– De topkring of raad van wijzen in een open verbinding met de samenleving met het oog op autorisatie en toezicht.

Zodra zich in de dynamiek van de bedrijfsvoering een concreet vraagstuk vraagt om zorgvuldige aandacht en behandeling kan dat plaatsvinden in een hulpkring of ontwikkelkring. Na behandeling in deze zelf te samenstellen kring van specialisten kunnen de bevindingen worden teruggebracht in de teamkring waar het vraagstuk is ontstaan.

ADELOT en de omgekeerde piramide