Aanpak

Elke vrijdagmiddag bent u welkom om kennis te maken met onze aanpak en met onze deelnemers.

Wekelijks kunt kennis maken met onze sfeer, met ons ondernemend karakter en met onze dagelijkse praktijk. Aan de andere kant kunnen wij met u kennismaken. Met u als persoon, met uw ambities en met uw omstandigheden.

Vervolgens maken wij werkafspraken met uw intentieverklaring als basis.

Samen maken wij een stappenplan.
Samen wil zeggen dat u als aspirant deelnemer toetreedt tot een team om al doende met elkaar kennis en ervaring op te doen op drie aspecten:
1. Uw persoonlijke ontwikkeling in transformerend ondernemerschap,
2. Het samen werken aan en beslissen over de uitvoering van projecten voor zelfstandige beroepsuitoefening in uw eigen team.
3. Als deelnemer van een team werkt u met de opdrachtgever aan de ontwikkeling en uitvoering een project op transformatie niveau.

Zo werkt u mee aan een nieuwe wereld en werkelijkheid. Daardoor gaan gesloten deuren voor beide partijen, opdrachtnemer en opdrachtgever, open.

Het openen van deuren doet u ook als kwartiermaker.

Meestal in de vorm van een maatschappelijk burgerinitiatief ontdekt u waar de gangbare organisatie en regelgeving stagneert en vastloopt. In dat licht ontwikkelt u een praktische oplossing in co-creatie het goedwillend bedrijfsleven.

Zo brengt u met elkaar de onbevredigende gang van zaken in beweging en ontstaat een nieuwe waardeketen.

In de driehoek van transformerend ondernemerschap bouwt u met elkaar een lokale kleinschalige maatschappelijke behoeftevoorziening op in het belang van de burger.
De driehoek in de waardeketen bestaat uit;
1. De burger, die als eigenlijke opdrachtgever aanklopt met een vraag,
2. De kwartiermaker, die een nieuwe vorm van beroepsuitoefening ontdekt, leert en uitprobeert.
3. De partners uit het bedrijfsleven die willen mee investeren om de nieuwe vorm van maatschappelijke dienstverlening in de waardeketen tot stand te brengen.

Met elkaar hebben wij er belang bij om al dan niet onder aanvoering van ADELOT de maatschappelijke waarde van zo’n burger initiatief over het voetlicht te brengen en om autorisatie te vragen.

Het ondernemend transformatie avontuur begint met uw deelname aan het werkoverleg in de werkplaats van One Planet elke vrijdagmiddag.

teamfoto-neutraal

Sociocratische coöperatie ADELOT met uitgesloten aansprakelijkheid.

Kantoor en Postadres

Voorzitter drs Ron A.M. Berg
Heideweg 70
3768 BC Soest

Werkplaats

Gebouw One Planet
Social Projects & Facilities
Stationsplein 16
3818 LE Amersfoort

Telefoon 0623271209
Email info@adelot.nl

Bank:NL19INGB0695907360           Betalen met Florijn

KvK: 69351821
BTW: NL123456789B01