IMG-20170821-WA0001

ADELOT staat voor Al Doende met Elkaar Leren Ondernemend Transformeren

  • Al doende is de uitnodiging om deel te nemen
  • Met elkaar is de uitnodiging om het autonome streven naar verzelfstandiging te delen
  • Leren is de uitnodiging tot persoonlijke beroepsmatige en burgerlijke ontwikkeling
  • Ondernemend is de uitnodiging tot zoeken en onderzoeken van droom naar daadkracht
  • Transformeren is de uitnodiging tot werken aan een nieuwe wereld en werkelijkheid

Welkom

ADELOT is een sociocratische coöperatie, die na ruim een jaar investeren met gesloten beurs formeel is opgericht in augustus 2017.

Haar visie is om iedereen de weg en kans te bieden op een zelfstandige beroepsuitoefening in teamverband en in netwerkverband.

Dat wil zeggen het bieden van ondersteuning en ruimte tot het investeren in de eigen intentie en idealen en ideeën tot medemenselijke dienstbaarheid.

Dat is begonnen met de inzet van uitkeringsgerechtigden om langs de weg van vrijwilligerswerk positieve energie en waardering op te doen.

Dat is doorgegaan met de inzet van opdrachtgevers om met elkaar innovatieprojecten te realiseren met een transformatie impact.

Dat wil zeggen dat blokkades en grenzen aan medemenselijke en maatschappelijke dienstverlening worden overstegen.

Daarmee komt de missie van ADELOT en haar waardeketen aan opdrachtgevers en de gezamenlijke klantenkring in beeld.

Daardoor ontstaan praktisch redenen tot gezamenlijke belangenbehartiging in de waardeketen bestaande uit de beroepsbeoefenaren / werkers in teamverband, de afnemers / klanten in het lokale netwerk en de opdrachtgevers in de waardeketen.

Vanwege het transformatie gehalte ontdekken verantwoordelijke organisaties, instellingen en overheden in de openbare ruimte de toegevoegde maatschappelijke waarde.

Daarmee staat de deur open om deel te nemen en toe te treden tot onze kleinschalige wereld en werkelijkheid tot medemenselijke dienstbaarheid op grond van uw eigen belang en verantwoordelijkheid.

Wij nodigen u van harte uit.

teamfoto-neutraal

Sociocratische coöperatie ADELOT met uitgesloten aansprakelijkheid.

Kantoor en Postadres

Voorzitter drs Ron A.M. Berg
Heideweg 70
3768 BC Soest

Werkplaats

Gebouw One Planet
Social Projects & Facilities
Stationsplein 16
3818 LE Amersfoort

Telefoon 0623271209
Email info@adelot.nl

Bank:NL19INGB0695907360           Betalen met Florijn

KvK: 69351821
BTW: NL123456789B01